Maria Xose Roldan

Xüsusi Təhsil Müəllimi, Psixopedaqoq və yazı və ünsiyyət mövzusunda ehtiraslıdır. Dekorasiya və yaxşı zövqün pərəstişkarı, hər zaman davamlı öyrənmə içindəyəm ... ehtirasımı və hobbilərimi işim halına gətirirəm.