მარია ხოსე როლდანი

სპეციალური განათლების მასწავლებელი, ფსიქოპედაგოგი და ვნებიანი წერასა და კომუნიკაციაში. დეკორაციისა და კარგი გემოვნების გულშემატკივარი, მე ყოველთვის უწყვეტ სწავლაში ვარ ... ჩემს ვნებას და ჩემს ინტერესებს ჩემს საქმიანობად აქცევს.