பிரபல விண்மீன் கூட்டம் அதன் படத்தை புதுப்பித்து புதிய ரசனைக்கு ஏற்ப மாற்றுகிறது

செலிபிரிட்டி க்ரூஸ் ஷிப்பிங் நிறுவனம் ஒரு புதிய படத்தை கொடுத்து அதன் பிரபல நட்சத்திரக் கப்பலை புதுப்பிக்க முடிவு செய்துள்ளது.

பிரபலங்களின் எட்ஜ், தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்களுக்கு எதிர்காலத்தை விட்டுச் செல்லும் கப்பல்

செலிபிரிட்டி எட்ஜின் குறிக்கோள், புதிய செலிபிரிட்டி குரூஸ் கப்பல், அது கப்பலாக இருக்கும் என்று சொல்வது ...

விளம்பர

கரீபியன் வழியாக நிர்வாண பயணத்தில் திருவிழாவைக் கொண்டாடுங்கள்

ஆடை முக்கியமில்லாத ஒரு உண்மையான திருவிழாவை நீங்கள் அனுபவிக்க விரும்பினால், நிறுவனம் வெறும் தேவைகள் ...