வைகிங் ஜூபிடர், 2019 இல் தென் அமெரிக்கா மற்றும் சிலி ஃப்ஜோர்ட்ஸ் வழியாக பயணிக்கும் கப்பல்

ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே, புதிய வைக்கிங் ஓஷன் குரூஸ் கப்பல், ஆறாவது கப்பல் என்று நாங்கள் அறிந்தோம் ...

வைகிங் சன் பயணங்கள், பசுமையான மற்றும் நவீன வைகிங் பெருங்கடல் கப்பல்

வைக்கிங் சன், வைகிங் ஓஷன் குரூஸ் கப்பல் நிறுவனத்தால் செப்டம்பர் இறுதியில் தொடங்கப்பட்ட கடைசி கப்பல், ...

விளம்பர

அடுத்து ... வைகிங் ஸ்கை, இந்த தருணத்தின் அதிநவீன மற்றும் நவீன கப்பல்

வைக்கிங் ஸ்கை கப்பல் ஏற்கனவே 800 பயணிகளுடன் முக்கிய துறைமுகங்கள் வழியாக தனது விளக்கக்காட்சி சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளது ...