Ana Lopez

Tôi đã may mắn thực hiện nhiều chuyến đi tàu du lịch, đôi khi là một công nhân và đôi khi là một khách du lịch. Có thể chia sẻ kinh nghiệm của tôi trên những con tàu khác nhau, và mô tả những chuyến đi này là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cũng cho rằng du lịch bằng tàu biển được gọi là động cơ của nền kinh tế toàn cầu, và khía cạnh này khiến tôi rất hứng thú.